Pribo nu, i morgen
og fremover

Pribo nu, i morgen og fremover

Pribo nu, i morgen og fremover

Jeg bliver ofte spurgt, om det er godt at være tømrermester. Svaret er enkelt: Det er fantastisk at være tømrermester! Kombinationen af dyb faglighed, en stram styring af en spændende virksomhed og mulighed for at gå nye veje i en traditionsbunden branche er ganske enkelt fantastisk.

Da min onkel Jørgen startede Pribo for præcis 50 år siden, byggede man et hus ud fra nogle få håndtegninger med blyant og det var rigeligt til at få en byggetilladelse i kommunen. I dag er kravene til en byggetilladelse skærpet betydeligt. Kunderne er vant til at hente inspiration på nettet og har helt andre krav til deres håndværkere, når det nye hus skal bygges. Og på onkel Jørgens tid var medarbejderne vant til at blive sat ret håndfast på plads,  hvis de var utilfredse med arbejdsforholdene – og tandlægen var i øvrigt noget, man gik til i fritiden! I dag har mine medarbejdere helt andre forventninger til min ledelsesstil og til jobindholdet.

Som mester i en håndværksvirksomhed i 2020 tager vi kurser i situationsbestemt ledelse, kurser i coaching, kurser i “den vanskelige samtale” osv. og samtidig skal vi vide noget om markedsføring, vi skal være inde i kontraktforhold, i kreditforsikring og i mange andre emner, der var stort set ukendt for 50 år siden. “Er det ikke bøvlet alt sammen?”, bliver jeg spurgt. Nej, det er fantastisk. Der er hele tiden muligheder for at lære noget nyt, samarbejdet med både unge, uprøvede lærlinge og de ældre, erfarne håndværkere er enormt spændende. Og samarbejdet med kunder og arkitekter om at bygge nye, spændende huse kræver andre løsninger og større kendskab til IT end nogensinde før.

Medarbejderne og jeg fortsætter udviklingen af Pribo og en skønne dag kan jeg forhåbentlig give virksomheden videre til en ny generation – og gerne en virksomhed i endnu bedre form.

– Kenneth Henriksen, tømrermester, år 2020

mand 3

Kan vi hjælpe?

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Kontakt os